INFO KOKURIKULUMMISI KOKURIKULUM
MEWUJUDKAN SISTEM PENGURUSAN KOKURIKULUM YANG SISTEMATIK UNTUK MENGHASILKAN PELAJAR YANG MEMPUNYAI :

KESEIMBANGAN ROHANI, FIZIKAL DAN MENTAL SEMANGAT KEPIMPINAN PERIBADI YANG MULIA

BAGI MELAHIRKAN MODAL INSAN YANG CEMERLANG DALAM PELBAGAI BIDANG

VISI KOKURIKULUM 
MELAHIRKAN INSAN YANG SEIMBANG, BERKETRAMPILAN, MEMPUNYAI JATI DIRI DAN BERAKHLAK MULIA MENJELANG TAHUN 2013


TAKWIM KOKURIKULUM 2014
**Tertakluk kepada perubahan

No comments:

Post a Comment